our Coaching team

Ash
Squire

Director of Coaching

Daniel Smith

Head Coach

Suffan Hassan

Marketing Manager & Pathway Coach

Matthew Kent

Junior Coach

Close Menu